Съвременни пръскачни в полза на земеделието. Висококачествени предложения от Агропът2011.

Моделите пръскачки могат да бъдат три основни вида – самоходни, навесни и прикчни. Без да има значение дали ще изберете един или друг вариант пръскачките са един необходим и гарантиран продукт, който в максимална степен да предложи висока производителност и икономия на торовете и препаратите. За да се очакват добри добиви имайте предвид, че всъщност именно с пръскачките тук успявате да съчетаете практичност с икономично и оптимално използване на наторяващите продукти. В своята уеб страница Агропът2011 представя едни от най-надеждите торачки и пръскачки. Вариантите са достатъчно за да накарат фермерите оптимално да организират своите действия и навременната операция да бъде извършена съобразно създадения агро технически план.

Пръскането е съществен момент при отглеждането на продукция за лично ползван или с цел продажба на пазара за селскостопанска продукция. Използването на висококачествена техника може да контролира количеството, което растението може да поеме без да се стига до това, то да бъде унищожено или не достатъчно третирано за да получите качествен добив. В зеленчукопроизводството, при отглеждането на трайни насаждения, както и зърнено житните култури е много важно да се постигне равномерно разпределяне и прецизно пръскане.. управлението при самоходните косачки е въпрос не на умения, а лекота. Операторите имат предимство по отношение на това, че без да се налага да слизат от кабината използват електронната система за да конкретизират количеството на подавания наторяващ продукт

Прикачните модели пръскачки с отличават със своя иновативен дизайн. Тук няма да се притеснявате от това как ще се транспортира пръскачката до полето. тя се прибира към основата на теглещата машина и осигурява безопасност при предвижване по републиканската пътна мрежа. Съоръженията за пръскане и торене предлагат действително доста възможности. Главната им роля естествено е свързано с това да се намери пътя за балансирано и надеждно торене, както и пръскане с оглед унищожаване на плевели и вредители. Дали пръскачката ще се използва с хербициди или продукт, който да катализира процесите на растеж и увеличаване на добивите не е от такова голямо значение. Важно е това, че всъщност те са компактни, рентабилни и осигуряват ефективност.

Минималното използване на ръчен труд в земеделието е един от начините да се постигне оптимизиране на производствените разходи. Затова винаги , когато използването на техника носи добри резултати фермерите не се замислят, а действат. Като се има предвид, че съвременните пръскачки има възможност за работна ширина до 25 метра на практика можете да си представите, колко ефективно е тяхното използване. Намаляте разходите за гориво, а в големите резервоари пълните необходимото количество за да напръскате възможно най-голяма площ от засетите  култури с едно зареждане.