Основателни ли са лидерските позиции на бетона като здрав и устойчив строителен материал?

полагане на бетон

Лидерските позиции на бетона като строителен материал наистина са безспорни. оказва се, че това е смес, която датира от дълбока древност и единствено получава подобряване през годините с оглед на това да се създадат наистина изключителни качества, които да гарантират устойчивост и здравина. Производството на бетон по света, а също така и у нас е строго контролиран процес. Именно поради това има и специфично класифициране на отделните видове бетон, което е показателно за неговото влагане в различни строителни обекти. Така на първо място е определящо да се има предвид дали тази смес ще бъде използвана за строителството на фундаменти за жилищни сгради или пък за индустриални съоръжения, инфраструктурни и други детайли.

Основните съставки, които се използват при изработката на бетон са няколко основни и такива, които се считат за подобрители, гарантиращи здравина и стабилност при втвърдяване. В основните съставки на бетона влизат цимента, натрошен камък, вода, пясък. В зависимост от едрината на сместа той може да се ползва при строителството на разнообразни обекти. Идеята на суровините и химичните съставки, които допълнително се влагат в бетоновата смес е да се постигне много здрава спойка, която да устоява на климатичните промени, на които ще бъде подложен строителния обект. Ако сте обърнали внимание при изграждането на големи сгради като например жилищни кооперации и мостове, задължително се използват и стоманени армировки, които създават безупречна здравина и спомагат за това строежа да отговори на изискванията за якост, опън и други показатели, които са съществени за стабилността и здравината на съоръжението.

При полагането на бетон в строителен обект има редица правила, които се взимат предвид от строителните техници и работници. Не е важно само като спецификация тази строителна смес да е с добри показатели. Важна роля има процеса на втвърдяване, който е строго контролиран. Той е известен като грижа за бетона след неговото изливане в калъпи и се състои от поетапно заливане с вода, осигуряване на оптимална температура и редица други действия, които се следят от екип, специално обучен да извършва такива работи, които са свързани с правилната грижа при втвърдяването на бетона.

Недопустимо е в бетоновите смеси да се влага пясък от пажовете. Тъй като тук става въпрос за материал, който е изключително неустойчив то разрушаването на бетона с такова съдържание е в много бързи темпове. Реално с морски пясък няма как да се постигне здравина, която е необходима за изграждането на стабилни и здрави основи. Именно поради това процеса при изработката на бетонови смеси  е толкова строго контролиран от независими органи и държавни институции.