Какъв тип мярка е граничния контрол на марки, дизайни и авторски права?

граничен контрол

Защитата на интелектуалната собственост във всичките ѝ форми е определяща за бизнеса. Едва, когато бъдете подложени на конкурентни атаки осъзнавате, че загубите, които можете да претърпите са наистина не малко и това рефлектира неблагоприятно върху финансовата ви стабилност като предприемач. Днес ви представяме екипът на  IPConsulting, който има дългогодишен опит в областта на прилагане на граничен контрол за марки, дизайни и авторски права. В какво точно се изразяват услугите и за кого се отнасят ще споделим в днешната тема. Има защо да се възползвате от възможността да се запознаете с правилната формула за сигурна защита на бизнеса ви от професионалисти.

Защо се прилага защита и граничен контрол за марки, дизайни и авторски права?

Споменахме, че интелектуалната собственост се изразява под различни форми. Когато има нерегламентиран внос на стоки, имитиращи конкретна марка, нарушават се авторски права и се генерират загуби предвид прилагането на нелоялна конкуренция то е важно да се приложи схема и мярка, която да защити правата ви. именно тук идват на помощ услугите на консултанти и адвокати, които са компетентни и специализирани в сферата на правоприлагането на законодателните разпоредби.

Съобразно прилагането на граничен контрол за марки, дизайни и авторски права реално се предотвратява вноса на стоки, които по един или друг начин рефлектират върху добрите търговски практики. Сезирането на органите е онази мярка, която всъщност е способна да ви защити като търговец или автор, притежател на конкретен тип интелектуална собственост.

Услугите, които са определящи що се отнася до този тип казуси се свързват с:

  • Предоставяне на консултации;
  • Представителство;
  • Предприемане на процесуални мерки;
  • Представителство пред митнически органи;
  • Предоставяне на правна защита, която касае нарушаването на интелектуалната собственост, на която сте притежател и други.

Има конкретна формула за прилагане на такива действия и точно предвид това да бъдат коректно спазени всички процедури изисква да се възползвате от компетентни услуги, които са в състояние да гарантират коректното подаване на заявления и документи, които се отнасят до граничен контрол за марки, дизайни и авторски права.

Какво се крие зад термина граничен контрол за марки, дизайни и авторски права?

интелектуална собственост

В сферата на мерките за защита на права от страна на митническите органи консултантите предоставят на вниманието на своите клиенти широк спектър от услуги като част от тях вече изложихме. По отношение на митническия контрол обаче особено важно е да се проследи:

  • Идентифициране и унищожаване на фалшифицирани стоки;
  • Удостоверяване оригиналността на стоки и продукти;
  • Подаване на съюзно заявление за намеса на митнически органи;
  • Консултации и съдействие относно водене на коректна кореспонденция с митнически органи относно стоки, които подлежат на митнически надзор, включително марки или такива с географско означение.

Определящо е да можете да разчитате на специалисти, които имат професионален опит и са наясно с всички аспекти и принципи за правоприлагане на съответни законодателни мерки. Контрола на вноса на стоки, обект на интелектуална собственост е важен като мярка за намаляването наплива на продукти с подвеждащи клиентите качества.

Какво си спестявате с използване на професионални услуги?

Когато екипа, който сте наели е наясно със спецификата на условията за прилагане на мерките за граничен контрол за марки, дизайни и авторски права то това преди всичко ви спестява време, нерви и главоболия. За да защитите бизнеса си или да сте наясно с това, че внасяте качествени, а не фалшиви стоки то е повече от очевидно, че следва да вземете под внимание всички обстоятелства, които са определящи за това да бъде извършена процедурата в най-кратки срокове.

В лицето на IPConsulting имате партньор, на който да се доверите за коректно изпълнение на процедури, които се отнасят до всякакви въпроси, които касаят интелектуалната собственост във всичките ѝ форми.