Амониев сулфат – за ползите от третиране на почвата с азонти торове – Част 2

азотни торове

Азотните торове, които днес се предлагат на пазара са доста разнообразни. С цел подобряване плодородието на земеделските площи и търсенето на изгодна цена ни води към търговците на едро, които предлагат широк спектър от продукти. С изгодната цена и висока ефективност на прилагането се отличават амониевия нитрат и амониевия сулфат. Нитрата  е по-универсално средство за третиране, а сулфата е специализирано и насочено към конкретни цели и почвени стойности като например такива с по-висока киселинност.

Амониев сулфат – приложение в земеделския сектор

Азотно серния тор, който е известен като амониев сулфат съдържа по-ниско ниво на азот 21 % в сравнение с нитрата (34 %). По своята структура амониевия сулфат прилича на едри кристали сол, която се сформира от въздействието на двата химикала амоняк и сярна киселина. Предимствата, които имат сулфатите е в тяхната добра разтворимост във вода, което дава възможност за по-ефективното им усвояване от растенията и културите, за които са предназначени. Разбира се, дори неразтворим химикала има своите предимства, тъй като по този начин може лесно да бъде третирана почва с по-голяма площ. Използват се за целта специализирани торачки за селскостопански цели. Зърнени Култури

Подходящ в широкия смисъл на думата е амониевия сулфат не само заради достъпната му цена, но също така и възможността за:

  • Есенно торене;
  • Пролетно торене.

Усвояването на азотните торове е благоприятно, независимо от температурните разлики, заради неговата много добра разтворимост дори при минимална влажност на почвата и въздуха.

Основни предимства на амониевия сулфат

Широкото приложение и възможност за торене на всякакъв тип култури са една от основните причини, но естествено не само това може да провокира фермерите да третират земята с този азотен тор. Ето ги  и останалите предимства, които също се взимат под внимание:

  • Изгодната за амониев сулфат цена;
  • Благоприятно въздействие върху различни видове зърнено-житни култури, кореноплодни, овощни дръвчета, зеленчуци, лозови масиви и други;
  • Подобрява значително качеството и количеството на продукцията. Добивите надхвърлят очакванията на земеделските стопани;
  • Контролира се количеството на остатъчния азот след приключване на жътвата;
  • Осигурява нужното количество сяра, за да могат културите да вегетират в съответния период;
  • Възможност за дълготрайно съхранение, според инструкциите на производителя и типа на опаковката;
  • Рентабилност.

Ако сте фермер и обработвате големи площи е добре да си намерите доставчик, който на база нужните количества да предостави добра и изгодна цена. Химснаб Наири е сред вносителите и утвърдените търговци на всякакви торове, промишлени химикали, битова химия и други, които имат възможност да оферират качествени продукти на супер цени.