Може ли да се подобри образованието в България?

Ясно е, че българското образование има редица проблеми. Това се констатира не само от наши специалисти, но и от чужди наблюдатели. Дори и в 21 век има много деца, които отпадат още в ранните класове от училище. Има и такива, които не са стъпвали в училище. Учениците намаляват, а в същото време разходите за образование на държавата се увеличават без това да оказва някакъв положителен ефект.

Ето няколко констатации, които са направени от международни наблюдатели, касаещи образователната ни система.

Колкото по-автономно е училището, толкова по-добри резултати има при учениците. Автономията позволява всяко училище да избира учебниците, по които ще обучава своите ученици. Възможно е само да определя какво учебни курсове ще има и какви учители ще назначава.

Очевиден факт е, че възпитаниците на частните училища показват по-добри резултати във всяко едно отношение. Ярък пример е и американо английската акдемия в София, която използва челните европейски и американски практики в образованието и констатира чудесни резултати.

Колкото и странно да звучи, чуждите наблюдатели твърдят, че паралелките с по-голям брой ученици имат по-добри резултати. А учителите с по-добра квалификация и образование имат по-добри ученици.

Според констатациите, централизираното образование намалява качеството. Затова е по-добре, ако държавата се намесва, то да е с помощ във вид на ваучери, които всеки родител да използва за плащане на обучението на детето си свободно избрано училище. В момента няма конкуренция между училищата, тъй като всички предлагат едно и също обучение, а качеството е под всякаква критика.

Като добри методи за засилване на конкуренцията и качеството в училищата, освен споменатите по-горе подобрения, да има и външно ощеняване на учениците, на базата на чиито резултати да се прави и финансирането на училищата. Така неминуемо ще се повиши качеството на образованието.

По отношение на висшето образование, всеки бивш студент може много точно да назове недостатъците и начините, по които да се преодолеят те.

Източник: British School in Sofia