Колко ще ви струва патентоване на изобретение?

изобретение

Сигурно сте чували за това, че когато бъде създадено дадено изобретение, което е плод на дългогодишен труд и много опити то важно за създателя е продукта да бъде патентован. Какво всъщност означава това? Кой може да ви помогне с процеса на защита на творбата ви? Каква цена на патент в българия се плаща и други въпроси ще разгледаме в днешната тема. Всъщност обект на патентоване могат да бъдат не само някакви технически изобретения, а също така въведени новости, открития в областта на науката. Разбира се, че когато сте създали нещо ново то е обект на ваше авторско право и защитата му е в основата на това само вие да черпите дивиденти от това.

Какво представлява патента?

Ако се питате какво всъщност представлява патента то най-общо казано става въпрос за документ, който на практика удостоверява правото ви върху конкретно изобретение, което сте създали. Това са изключителни авторски права, които не позволяват на други лица да предявяват претенции за собственост, да продават или извличат икономически и финансови ползи от него преди да са заплатили съответната тарифа за получаване правото на ползване.

Имайте предвид обаче, че законодателя не предвижда получения патент да бъде доживотен. Касае се за определен период от време, през който той е валиден. Съобразно нормативната уредба в повечето страни такъв срок може да варира от 5 до 35 години според спецификата на изобретението, а у нас максималния срок на валидност е 20 години.

За да се патентова едно изобретение не е достатъчно да подадете заявка в патентното ведомство и да платите съответната цена за държавна такса. Препоръчително е да наемете адвокат, който е тясно специализиран с материята, тъй като се изискват:

 • Предварителен анализ;
 • Проучвателни действия;
 • Спазване на процесуални действия;
 • Изготвяне на набор от придружаващи заявлението документи.

За ад бъдат абсолютно защитени авторските ви и икономически права се преминава дълъг процес и за да не бъдат допуснати грешки е определящо да се вземат под внимание редица важни неща, които касаят използването на компетентни адвокатски услуги.

Видове услуги, касаещи патентоването на изобретения

машина

Препоръчваме ви да се запознаете с услугите, които се отнасят до защитата на вашите права като изобретател или собственик на интелектуален труд. Компетентността на юристи, които са тясно специализирани в предоставянето на такива е от съществено значение предвид факта, че можете да разчитате на изключително добри и сигурни решения, които касаят интелектуалната ви собственост.

Това, което се включва като услуги са:

 • Изготвяне на пълен анализ на изобретението т.е. прави се проучване, което се отнася преди всичко до установяване уникалността му;
 • Подготовка на заявка с пълно описание на изобретението;
 • Представителство на автора пред патентното ведомство;
 • Оформяне на РСТ заявка и описание, както и осъществяване на представителство пред компетентните институции;
 • Изготвяне на заявка, която се подава пред Европейското патентно ведомство;
 • Процедури при оспорване;
 • Защита на правата ви като собственик;
 • Валидиране на европейски патенти;
 • Следене за сроковете, за които е издаден патента и други.

Не е за пренебрегване работата на патентния адвокат, тъй като той е реалния ваш защитник, който ви подсигурява икономическа изгода от труда ви. Така, че определени има смисъл да се възползвате от такива услуги за оптимална сигурност.

Какви са цените?

Тук няма как да се отговори точно на въпроса, тъй като всеки труд се разглежда строго индивидуално. Поддържането на патент не евтино и имайте предвид, че у нас тарифите стартират от 12 500 лева и зависят от срока на защитата и дали има издаден сертификат за допълнителна закрила.

Самата адвокатска услуга зависи от:

 • Тип на изобретението;
 • Сложност на процедурата по защита;
 • За какъв период от време ще бъде издадена съответната закрила;
 • Набор от услуги, които ще бъдат използвани.

За да сте наясно с точната цена е приоритетно да се направи предварителна консултация с експерти, които са наясно с хода на заявяване и издаване на такива документи.