Кое налага изполването на дискови брани в земеделието

брана за лавандула

Ежегодно земеделските стопани се изправят пред сериозното предизвикателство да направят качествено и в срок агротехническите обработки. Освен здрава теглеща машина решаваща е ролята и на прикачния инвентар, който се прилага с оглед на еднаквост при третиране и ефективност при агротехническите мероприятия, необходими за разораване, разрохкване и почистване на почвата. Няколко са основните видове прикачен инвентар, които се ползват масово от стопаните – плугове, сеялки, дискови брани, култиватори. Безспорно за да се постигнат резултати, напълно удовлетворяващи фермерите е определящо в правилния момент да се прилага съответната манипулация.

Дисковите брани – защо са необходими

Предсеитбената подготовка е в основата на това да се приведе почвата в състояние, което може да изхрани семената. След дълбока оран е немислимо да протече сеитба на зърнено-житни или каквито и да било други култури. Заравняването и разбиването на големите буци е в основата на употребата на дискови брани MASS. Българския производител е сред известните на Балканския полуостров в производството на прикачен инвентар в помощ на Земеделието. Логично е обработването на големи площи да изисква ефективна и бърза намеса на правилната техника. А с дискови брани MASS стопаните получават точно онова, от което имат нужда:Дискова Брана

  • Здрави и надеждни дискови брани;
  • Бърза и качествена обработка на почвата;
  • Елиминиране на плевелната растителност;
  • Заравняване на терена и подготовка за сеитба.

Особено важен е момента на прилагане на дисковите брани, тъй като тяхното полезно действие се дължи и на това, че се запазва влагата и се подобрява хранителната стойност на почвата. MASS разработват иновативни продукти, включително и дискови брани, които са най-висок стандарт  земеделския сектор. За да спестите време, за а спестите производствените разходи и да превърнете ангажиментите си в лесна и даваща бързи резултати работа се доверете на най-добрите и доказани решения на MASS. Фирмата предлага гаранция за качество и извършва следгаранционни ремонти при необходимост. Не случайно фермери, от Гърция, Сърбия и Турция също избраха да работят с дискови брани MASS.