Инвестиция или разход е застраховката за селскостопанските животни?

застраховки за животни

Застраховките, които се отнасят до селскостопанските животни са основен приоритет за фермерите, които са превърнали това в свой бизнес. Да си земеделец в съвременния свят си има предимства, но и страшно много недостатъци. Няма спор, че сега самата работа на стопаните е изключително улеснена, поради това, че технологиите наистина оказват неимоверно голяма помощ в отглеждането на животни. Но тъй като няма как да се предвидят заболявания, природни стихии и друг вид катаклизми то единствената защита, която могат стопаните да ползват са именно застраховки за селскостопански животни. Странно е за някои от нас, че се застраховат живи животни. Ами приемете ги като основен ресурс на изхранване  и доходи, което на практика показва, че всеки дори най-минималния риск, който би могъл по някакъв начин да навреди на живота и здравето на животните би било равносилно на гладуване на домакинството, което ги отглежда.

Почти ежегодно ставаме свидетели на заболявания, които са се превърнали в пандемия сред животните и единствено тяхното умъртвяване са оказва реална възможност да се предотврати разпространението на заболяването. И така за да не чакат минимална държавна помощ стопаните имат шанса да се възползват от обезщетение, с което да покрият на 100 % своите загуби.

Естеството на застраховките за селскостопански животни конкретно се отнасят за различните видове птици, преживни, риби, кошери и пчелни семейства. Всеки стопанин, независимо дали отглежда животни за лична консумация и изхранване или с търговска цел може д аги застрахова срещу следните рискове:

  • Заразни заболявания
  • Незаразни заболявания
  • Природни бедствия и пожар
  • Злополука.

Когато има потенциални рискове както в случая с пандемиите при животните наистина си струва да се инвестира в една такава полица, която гарантира минимизиране на разходите и загубите, които евентуално могат да връхлетят стопаните. Като се има предвид типа на рисковете от застрахователните компании предоставят възможности за всеки от тях както и в комбинация. Ефективни са и даже задължителни застраховките за животни при кандидатстване и участие на стопаните в програми за развитие на селските райони в сектор животновъдство. Несъмнено като страна по договора за субсидиране и помощ за отглеждането на животни и увеличаване на стопанството Фонд Земеделие изисква наличието на полица, която е фиксирана с конкретни рискове.

За спокойствието на фермерите както и елиминиране на загуби, които могат да бъдат причина за частично или цялостно унищожаване на стопанството е правилно да осъзнаете, че сключването на полица за селскостопански животни е инвестиция, а не разход. Изберете Булстрад – доверен застраховател и се доверете на опита и коректното отношение.