Как да преценим в какъв тираж да бъде отпечатан един диск?

Изработката на рекламни дискове днес е един начините , с които можете да допълните арсенала си от материали, които да предоставяте на своите клиенти и партньори. В зависимост от съдържанието, както и идеята която носят тези маркетинг средства можете да поръчате тиражиране на cd/dvd, което да достатъчно като брой и приемливо като цена. Един такъв инструмент може да съдържа интересна, полезна и ценна информация. Фирмените продуктови каталози са много показателни за това какво е отношението Ви към хората с които работите и на които продавате. Всички печатни рекламни материали, включително и определен тираж на cd/dvd имат своето предназначени. Дори само за да впечатлите с естетичната опаковка, брандирана с логото на фирмата е знак, че сте заинтригували потенциалните си клиенти.

Какъв да е тираж на дисковете, които ще използвате? Всъщност това зависи от доста въпроси, на които следва да си отговорите. Ако сте изпълнител и искате да продадете максимален брой албуми, записани на диск то се прави маркетинг проучване какъв да е ориентировъчния тираж на дисковете. Тук разбира се колкото повече дискове, толкова по-ниска ще бъде тяхната себестойност.  Ако сте фирма, предлагаща гама хранителни продукти то тук тиража няма да бъде толкова голям, защото аудиторията на която ще предоставяте като информация записаното не толкова голяма като слушателите на определен вид музика. Ето ви причина да се замислите относно броя на  cd или dvd.

На практика когато сте продуктова компания тези дискове са чисто рекламни. Те се разпространяват на изложения или панаири, на които присъстват потенциални клиенти и партньори. Затова колкото повече напечатани рекламни материали имате, толкова по-добре. Това е показателно за финансовата Ви стабилност и уважение към заинтересованите лица и компании. На практика тези дискове са материал, който остава във времето и ако сега , точно в този момент не е проявен интерес от дадена компания, то след време вероятността да бъде разгледан вашият продуктов каталог е твърде голяма и ето, че вече ще имате още един клиент, който да купува от Вас. За да определите тиража, в който да бъдат отпечатани продуктови или друг вид дискове зависи от това дали скоро имате намерение да променяте информацията, която те съдържат. Ако процеса и дейността Ви са свързани с чети промени то не поръчвайте твърде много бройки. След няколко месеца ще се наложи да промените този каталог и напечатаните и готови стари дискове просто ще си останат неизползваеми в някои шкаф.  Затова в зависимост от потребностите преценете правилно како да е тиражирането на cd/dvd.