Термопомпи – ползи и разнообразие от модели

видаве термопомпи

Характерно за иновативните варианти за отопление е това, че се прилага употребата на възобновяеми енергийни източници, с чиято помощ се спестяват средства, а освен това ползите за околната среда са наистина огромни. Сред технологичните решения, които днес можете да приложите за отопление и на вашия имот са разнообразни термопомпи, които през последните години станаха доста популярни и интересни за световния пазар. По статистически данни над 75 % от домакинствата в Европа вече използват термопомпи, а причините за това се дължат главно на високата им енергийна ефективност както и нулевите вредни емисии, които уредите генерират при своята работа.

Ползи от използването на термопомпи

Фактите, които ще откриете във виртуалното пространство спрямо това какви са основните преимущества на термопомпите наистина ще ви изненадат. Дори да ви се струва нереално то имайте предвид, че разходите за електричество, които в момента плащате могат да бъдат редуцирани с почти 80 %. Причините за това се крият в самата технология, която се прилага при работа на термопомпите както и това, че те използват възобновяем енергиен източник, който реално е безплатен. Разхода за електрическа енергия, който е нужен за функционирането на термопомпата е в минимални стойности и той всъщност е използван за трансфера на топлината от източника в дома. а природните неизчерпаеми източници, които използват за своята работа термопомпите са земя, въздух и вода. С оглед на това да се ползва съвременно екологично отоплително решение разнообразието от термопомпи определено са водещи енергийно ефективни решения, на които можете да разчитате.

Ето още ползи от прилагането на термопомпа за дома:Инверторна термопомпа

 • Отоплявате на невероятно ниска цена целия имот;
 • Освен отопление термопомпите работят и в режим охлаждане;
 • Осигуряват и гореща вода за битови нужди;
 • Използват минимално количество електроенергия, което ги нарежда сред най-икономичните уреди;
 • Енергийно ефективни са;
 • Екологични, тъй като за да функционират използват възобовяеми енергийни ресурси;
 • С дългогодишен експлоатационен срок са;
 • Подходящи са за всякакъв вид сгради в зависимост от енергийния използваем източник и вида термопомпа.

Многообразие и видове термопомпи

За да бъде оптимално рентабилно прилагането на такъв уред е важно да се избере такъв, който да покрие вашите потребности. На пазара се предлагат разнообразни уреди, които според типа на възбновяемия енергиен източник се делят на:

 • Геотермални термопомпи

Те използват топлината от земните недра. Отчитат се като едни от най-високоефективните решения, тъй като става въпрос за употреба на ресурс, който е със сравнително постоянна температура. Топлината от земните недра е неизчерпаем източник на енергия, което на практика прави термопомпата наистина ефективна и високопроизводителна. Това което е необходимо да отбележим тук е, че всъщност за да се възползвате от такъв вид термопомпа е нужно да се извърши проучване, което да посочи до колко би било ефективно ползването на геотермалния уред. Този тип термопомпи могат да осигурят и топла вода с до 60 градуса температура, което е още една добра възможност да спестите разходи от електричество;

 • Хидротермални

Ресурса, който се използва тук са подземните води. Вероятно сте наясно, че тези води поддържат една сравнително постоянна температура, която е в рамките на 7-14 °С. Особеното при тези термопомпи е в това, че водата, която използват се добива от дълбочина 20-30 метра, което на практика както при геотермалните изисква провеждане на съответното геотермално проучване. Прави се сондаж за да се установи до колко ефективността от термопомпата би си струвала инвестицията;

 • Аеротермални термопомпи

Това е най-разпространения вид от разнообразието от уреди, които се предлагат, тъй като въздуха не изисква каквито  ида било проучвания и допълнителни разходи. Термопомпите извличат топлината от околния въздух и я пренасят във вътрешността на дома ви. Те са най-евтини и лесни за интегриране при всякакви имоти, което ги нарежда сред предпочитаните уреди.