Какво е важно да знаем за смяната на водомерите на цял блок?

водомери

Масовата подмяна на водомерите в един блок в столичен квартал се налага поради един небезизвестен факт на потребителите, а именно тяхната морална остарялост. Още със сключването на договор за присъединяване на една жилищна или нежилищна сграда има фиксирана клауза, според която след изтичане на десетгодишен период водомерите следва да се подменят за сметка на абоната. Това всъщност налага в даден момент етажната собственост да предприеме действия по такова масово подменяне на водомерите, което е изискуемо съобразно сключения с ВиК дружеството договор. Ще кажете, че поради това, че нямате проблем с неточности по отчитането на водата не е необходима такава смяна, особено когато е свързана и с пари. Но правилата са си правила и това налага те да бъдат спазвани. Не само, че през тези десет години технологиите и самите водомери са станали доста по-прецизни и модерни, но и от гледна точка на превенция срещу кражби от недобросъвестни граждани дружествата налагат такива мерки.

Какво е необходимо да направи домоуправителя на етажната собственост за да се пристъпи към смяна на водомери на цял блок в град София?

Въпросът е изключително важен и за да се елиминират всякакви проблеми, които могат да възникнат в хода на изпълнение на това предписание е добре да се запознаете със следващите редове. Най-лесно можете да се запознаете със законовите критерии като посетите Софийска вода АД. Когато настъпи такъв момент, в който целия блок трябва да подмени водомерите си е задължително да се уведоми дружеството доставчик. Прилагат се ясни мерки  и правила, по които домоуправителите следва да се свържат с лицензирани ВиК фирми, които предлагат извършването на такава услуга. И така необходимостта от подмяната на водомери е налице, но определящо е именно това да се спазват стъпките, които да определят услугата като ефективна и качествена. А основните насоки са следните:водомери в блок

  1. Избор на лицензирана фирма в София. Столицата е достатъчно голяма и в сектора има достатъчно доверени фирми, които могат да се заемат с възложената задача. Но както вече за трети път подчертаваме екипа следва да бъде лицензиран за извършването на подобни дейности.
  2. Изискване за добра оферта. Не се задоволявайте с първата оферта, която сте получили. Конкуренцията в София е достатъчно голяма за да намерите наистина най-доброто и адекватно за целия блок решение. Все пак не става въпрос за един водомер, а за всички потребители, които обикновено в един вход са минимум 24 броя, а ако блока се състои от три или четири входа то ето, че сами можете да си направите сметка колко такива са необходими.
  3. След договорената оферта е важно всяко едно от условията по договора да са вписани-срок, вид водомер, етапи на работата, цена. Това включва и гаранционни срокове, които са определящи при работата на един водомер.
  4. Нови водомери. Избора на водомери може да бъде от няколко модела. Обикновено лицензираните фирми разполагат с такива, които са одобрени от Софийска вода АД и точно те се препоръчват на абонатите. През последните години доста навлизат моделите с дистанционно отчитане и по препоръки на доставчика на вода се поставят точно такива водомери.
  5. Не забравяйте, че всяко домакинство следва да подпише съответните протоколи за демонтаж и монтаж, което гарантира законност на извършваната услуга както и поставянето на пломба с индивидуален номер на всеки водомер.

За всичко това е важно да се съблюдава при извършването на смяната на водомерите в един цял блок в София. Процеса е доста досаден но необходим за да могат домакинствата да ползват спокойно и ежедневно този важен ресурс – водата. Ако следвате предписанията на дружеството доставчик то в рамките на няколко дни и казуса със смяната на водомерите ще бъде решен и отметнат от списъка с ангажименти, които имате. Правилно работещия водомер е важен, така че не пренебрегвайте неговата навременна смяна.