От значение ли е коя фирма ще се заеме със счетоводството на IT компанията ви?

счетоводна къща

Развитието на сферата с информационните технологии е показателен, че бранша е изключително динамичен и прогресиращ. А това автоматично означава, че където има високи приходи и движение е нужно да се приложат основни данъчни, осигурителни и счетоводни закони, които да осъществят съответния контрол върху дейността на тези компании. В какво се изразява процеса на счетоводство на IT компания и има ли някакви особености, които софтуерните компании е необходимо да имат предвид при наемането на счетоводна къща? Темата е доста актуална що се отнася до това да се гарантира по-ефективен подход за осигуряването на коректно осчетоводяване и контрол на дейността в следващите редове ще ви запознаем с някои актуални теми и въпроси, които са свързани с този тип компании.

Какво представлява счетоводното обслужване на IT фирма?

Списъка с бизнеси, които предоставят услуги в сферата на информационните технологии у нас расте. А това е предпоставка все повече фирми от счетоводния сектор да се ориентират в това да се предоставят адекватни решения за контрол на дейността им. Това, което е специфичното в случая е, че се касае за клиенти на IT компаниите, които са чужди контрагенти и на практика това обяснява доброто познаване на счетоводителите по отношение на международните стандарти.

С широк обхват на дейност са софтуерите фирми. Има програмисти, мрежови инженери, експерти по кибер сигурност, дизайнери, маркетинг специалисти, уеб разработчици, консултанти и други. За един счетоводител е сериозно предизвикателство да назначи съответния служител в компанията съобразно неговата дейност. Но наред с трудовите правоотношение, които са характерни за сектора става въпрос и за такива дейности, които се характеризират с това, че IT компаниите сключват дългосрочни или краткосрочни договори за извършване на услуга дори със специалисти, които са чужденци. Това на практика прави по-сложно счетоводството на една такава фирма и именно затова ако сте предприемач, който се развива в тази сфера е добре да бъдете наясно с това, че не всяка счетоводна къща може да поеме ангажимент да ръководи финансово-икономическата и трудовата дисциплина на компанията ви. В случая се изискват:

 • Отлични познания на международните счетоводни стандарти;
 • Познаване на данъчната политика  на страните, в които компанията има партньори и служители;
 • Коректно осчетоводяване на документацията;
 • Особености при администрирането на персонала;
 • Познаване на нормативите при начисляване и освобождаване от ДДС в зависимост от страната, с която компанията има търговски взаимоотношения и други.

Накратко всеки един случай при IT компаниите се разглежда строго индивидуално с оглед на това да се избегнат грешки при осчетоводяването а документи, които касаят определен тип услуга, които софтуерните фирми предлагат.

Иновации

Не само самите IT фирми се развиват, но това се отнася и до счетоводните къщи, които също базират своята работа на база именно такъв тип услуги. Определено иновациите в сектора позволяват да бъдат предоставени по-гъвкави условия за отчетността на фирмите от софтуерния сектор. Именно поради това е важно оценката да бъда направена съобразно спецификацията на предлаганите услуги.

Добре е при използване на счетоводни услуги да се запознаете с това в какви сфери на дейност се ангажират да извършат съответната отчетна дейност фирмите. Има счетоводни къщи, които работят основно със строителни компании или онлайн магазини. По-развитите и отворени към иновациите не се колебаят да инвестират капитал за обучение на експертите си и по отношение на воденето на отчетност и при IT компании.

По-креативните и предлагащи по-широк обхват дейности, включително и счетоводство на IT компании наистина са доста интересни що се отнася до:

 • Гаранция за качествено обслужване;
 • Спазване на международни норми на данъчната политика на компаниите и счетоводните стандарти;
 • Решаване на различни финансови казуси;
 • Съвети при сливания или придобиване на дялове от чужди IT фирми и други.

Както вече споменахме всеки един казус следва да се разгледа строго индивидуално. Само това би гарантирало коректна отчетност и сигурност при извършването на документообработката. А на практика това ще осветли фирмата ви и ще я направи легитимна за световните пазари в софтуерния сектор. Така пред вас се отварят врати за сътрудничество и партньорство с компании от цял свят.

Специфични моменти

осчетоводяване

Разбира се, че има значение коя финансова къща би се ангажирала с изпълнението на финансовата отчетност на фирмата ви. Тъй като има не малко счетоводни казуси е важно да бъдете абсолютно наясно с това как се провежда контрола върху документите и кои са методите за осчетоводяване на различен тип документи, а да не пропускаме и това как се работи с със специализирани платформи като:

 • Google;
 • Facebook;
 • Ползване на облачни услуги;
 • Заплащане на такси за хостинг, домейн;
 • Интернет реклами;
 • Работа с платформи като UpWork, Freelancer.com, Fiverr, Outsource, iStock и други.

Изобщо тънките моменти тук никак не са малко и на практика това изисква отлични познания на екипа на една счетоводна къща със самата IT сфера. Така, че ако и на вас ви предстои да вземете решение относно използването на различни типове счетоводни услуги то е важно да акцентирате на онези, които са способни да предоставят качествени и иновативни такива.