Причини и етапи за подмяната на водомерите

водомери с дистанционно отчитане

В определен етап от ползването на водомери се налага те да бъдат подменени. Причините за това могат да се конкретизират в две основни направления. Днес ще дадем малко повече информация, която се надяваме да бъде полезна за абонатите на Софийска вода АД. Сигурно е, че за да бъдат коректни сметките за вода, които се плащат от домакинствата  и бизнеса то самия отчитащ потреблението уред трябва да бъде изправен. А изправността е доста сложно понятие, тъй като поради натрупване на варовик както и други замърсители като песъчинки и наноси, които водата може да пренесе по пътя си се оказват сред основните причини водомерите да дефектират. Но, не само дефектите, а и моралната остарялост са повод тяхната подмяна да бъде на дневен ред, а как да се справите с токи битов ВиК казус ще разкажем в следващите редове.

Водомерите – кога се налага да бъдат сменени с нови

Новия водомер ще отмита по-прецизно и по –коректно. В това изобщо никой не се съмнява, нали! Имайте предвид, че анонсираните акценти са сред главните, които могат да се окажат аргумент да потърсите екип за смяна на водомери София. Но нека малко по-подробно обясним стратегията, която е важно да следвате с цел наистина да плащате само толкова, колкото е потреблението на домакинството ви.

Характерно за един водомер е, че начислява като сметка преминалата през него вода. Дори миниатюрна песъчинка може да обърне нещата така, че сметките ви да се покачат тройно. Не подценявайте този момент, тъй като определено се налага да проявите високо ниво на взискателност и отговорност, тъй като високите сметки не са в полза на вашите месечни разходи.Водомер

Другата причина за възникването на необходимостта от нов водомер е дългия период на експлоатация. От Софийска вода АД дават предписание на всеки 15 години водомерите да бъдат сменяни поради риск от възникване на дефекти т.е. водомера да начисли повече вода или тотална да спре а отчита. И в двата случая имайте предвид, че ще бъдете ощетени, защото в първия ще плащате начисленото количество, а във втория подлежите на санкции заради небрежност. През последните години от Софийска вода АД провеждат масирана акция за смяната на старите водомери с нови с дистанционно отмитане. Това е една от заложените цели на дружеството за оптимизиране на разходите за отчитане.

Смяната на водомера – изисквания

Потребителите на вода трябва да знаят, че не всеки водопроводчик от София може да предложи на домакинствата изпълнение на услугата смяна на водомер. Причините за това се крият в основните регламенти на дружеството доставчик, които се отнасят до това само притежаващите лиценз екипи да имат правото да провеждат такива мероприятия.

Самата подмяна на водомера е елементарна и бихме казали, че всеки сръчен домакин с нужните налични инструменти може да се справи с този казус. но реално онова, което е важно да отбележим, че при неспазване на критериите и изисквания в договора със Софийска вода АД подлежите на наказателна отговорност.

Ето основните стъпки, които са решаващи за това да бъдат предприети ефективни действия за подмяна на стар водомер или дефектен с нов:

  • Задължителен лиценз на водопроводчика или екипа, който ще бъде нает за извършването на ремонтната услуга;
  • Избор на водомер, който да отговори на изискванията на дружеството доставчик. Има утвърдени марки, които са приоритетни поради факта, че могат да отчитат дистанционно разходваната вода;
  • Демонтаж на водомера и изготвяне на протокол със следните реквизити – номер на отстранената пломба, номер на водомера(всеки имат такъв), последни показания на водомера;
  • Монтаж на нов водомер;
  • Тестване за ефективност на функционирането му;
  • Пломбиране и издаване на протокол за узаконяване, в който също се описват последователно серийния номер на отчитащото устройство и номера на новопоставената пломба.

Така накратко изглежда смяната на водомера ви. Ако търсите опитна фирма от София, която да се справи бързо и коректно можете да се доверите на ВиК Хелп.