С култиватори от MASS ще увеличите доходите от земеделска дейност

ефективно земеделие

По правило добата инвестиция винаги е съпътствана от високи резултати. Именно в това вярва всеки модерен фермер и затова вложените в качества техника и прикачен инвентар средства имат висока възвращаемост, допринасят за по-високи добиви и оказват благоприятно действие върху поддържането на хранителния баланс в почвата. Обработките са главен фактор, с който земеделците успяват да спазят агротехническите срокове и да облекчат своята работа. Разбира се, от множеството предлагани машини те трябва да подберат тези, които са приложими за тяхното стопанство. В практиката използваните ресурси като трактор, плугове, култиватори, ремаркета и други са част от задължително използваните съоръжения. Подбора на инвентара е изцяло зависещ от това какъв е размера на землищата, които се обработват, както  вида на почвата е нейните характеристики, а също така и отглежданите култури.култиватор

За рентабилно и наистина ефективно земеделие днес ви каним да се запознаете с култиватори MASS С правилното търсене в Интернет ще намерите най-подходящите култивиращи машини, с които драстично ще намалите разходите за обработки и резултатите ще бъдат повече от положителни. Култивирането е агротехническо мероприятие, което подготвя почвата преди засаждането а семената или готовия разсад. С правилния ресурс се постига идеално гладкост на почвения слой. Остатъците от неразбита пръст, както и плевелна растителност се отстраняват и семенцата могат да бъдат поставени в идеалната за тяхното развитие среда.

Култиваторите от MASS се делят на няколко вида и това се дължи на правилната и етапна обработка в зависимост от потребностите на земеделското стопанство. Освен подготвящите почвата култиватори се предоставят и такива, чиято роля е да се намеси след прибирането на реколтата. Това са така наречените стърнищни култиватори и през последните години много млади фермери осъзнаха тяхната високоефективна роля за бързото и надеждно обработване на почвата.

Всички  култиватори – “S” образни или стърнищни се изработват от термично обработен метал. Това придава изключителна здравина и надеждност на прикачния инвентар. С цел да се подсили рамата експертите по ефективно земеделие от MASS използват и вертикални пружини, което на практика намалява нараняването на култиватора от камъни или едри корени. Всеки един от моделите може да бъде с различна ширина, така че стопаните да извършат ефективната обработка, в зависимост от това с каква теглеща машина разполагат. Колкото по-големи са площите толкова по-голяма е работната ширина на култиватора, който фермерите избират. Така се намаляват разходите за обработка и се съкращава работното време. Култивирането е комплексно агротехническо мероприятие, което не просто играе роля за подготовката на почвата за засаждането, но е достатъчно ефективно за раздробяването на почвата, нейното заглаждане, както и елиминирането на плевелите.