Как да се отървете от стара сграда в парцела

разрушаване на сгради

Събарянето на сгради  и полуразрушени конструкции, и постройки в наследствения ви парцел може да ви се струва лесно. Наемането на няколко общи работници в случая ще се окаже гарантирано неефективно, тъй като стабилните основи  както и носещи стени не са лесни за бутане. С чук и подръчни материали нещата няма да се случат в кратки срокове, така че се изисква по-професионално отношение, а не аматьорско изпълнение. Независимо от етажността на една сграда за нейното събаряне търсете фирми, които са специализирани в тази специфична дейност.

Защо е важно да наемаме професионалисти

Въпросът е тривиален, но пък отговорите са напълно ангажирани с отговорността и бързото разрешаване на процеса на разрушаване на постройките. Професионалните фирми не само, че са специализирани в тази област – събаряне на сгради, но разполагат с:

  • Опитни специалисти;
  • Подготвени и обучени работници;
  • Механизирана техника със специално предназначение;
  • Компетентност по отношение на безопасното и бързо разрушаване на сгради; конструкции, съоръжения, постройки и всякакви други строителни обекти.

Изброените до тук ресурси говорят за висок клас оборудване и професионалисти в екипа на фирмите, предлагащи услугите разрушаване и събаряне на сгради. Независимо дали сте частни лица, които искат за разчистят дворното място от старите постройки или пък сте предприемач, на който му предстои започване на нов строителен обект, решението за заравняването на терените е именно в наемането на хора, които са тясно специализирани в предоставянето на компетентни и професионални услуги.

Безопасността е на първо място при събарянето на сгради

Риска за хората, участващи в процеса на разрушаване и раздробяване на строителните обекти е много голям. Събаряне на сградиЗатова едно от изискването при търсене на такава услуга е екипа да има достатъчно опит зад гърба си в събарянето на сгради. Освен, че трябва да опазят здравето и живота си хората разрушаващи постройките имат ангажимент да опазят околната среда както и трети лица, които преминават в близост или живеят край обекта, върху който текат такива работи. Затова от първостепенна роля е това, че безопасността е сред водещите акценти при извършване на разрушаващи мероприятия, независимо от това дали се прилага механизиран метод или се работи с имплозия.

Спазване на правилата за събаряне на сгради

Както има регламентирани правила за строителството така и при отстраняването на една сграда е характерно да се изпълнят няколко съществени стъпки, които да гарантират безопасност по време на събарянето ѝ:

  • Оглед на сградата от професионални експерти;
  • Анализ и планиране на действията;
  • Обезопасяване на района е периметъра на разрушаваната сграда;
  • Извършване на действия по събаряне съобразно предписанията в плана;
  • Събиране на отломките и натоварване в специални контейнери, с които да бъдат извозени до сметищата;
  • Заравняване и подготовка на терена за предстояща строителна работа.