Какво представлява услугата Измазване на комин?

комин

Собствениците на къщи, вили или други самостоятелни обекти е ясно, че трябва д полагат по-сериозни грижи за имотите си. Ремонтните дейности не винаги се оказват по силите и възможностите им и това налага търсенето и наемането на екип, който е специализиран в провеждането на конкретната задача. Такъв тип услуга е измазване на комини, която се отнася до поддържането на димоотводния елемент в отлично състояние, което е решаващо за ефективното функциониране на отоплителния уред както и защита на покривната система от течове и други аварии, които биха могли да нанесат щети на имуществото.

Същност на услугата

В случай, че живеете в жилищен блок или кооперация то поддържката на комините е въпрос на ангажимент на домоуправителя на етажната собственост и е напълно логично да не сте наясно с естеството на услугата измазване на комини. Но ако сте единствен собственик на къща или вила то е решаващо да не пренебрегвате грижата за димоотводната инсталация и то именно в тази част, която е изложена на атмосферни влияния.

Измазването на комини се налага като мярка за:

  • Поддръжка на състоянието на димоотводния елемент;
  • Ефективна работа на отоплителния уред;
  • При наличие на течове, които са предизвикани от нарушена конструкция и пукнатини в зоната на димоотвода.

Специалното отношение в случая е именно наемането на екип, който би ви осигурил ремонт на комина с оглед на неговото правилно функциониране. Възможни са няколко сценария за отстраняване на щетите и освен измазване в някой случаи се налага и наново изграждане и реконструкция за да бъде покривната система абсолютно защитена от атмосферни влияния.

Основни стъпки

ремонт

От съществено значение е избора на материали, с които да бъде извършено измазването. Честа практика е хора без опит да не почистват стария рушащ се слой на замазка и директно върху нея да полагат нова. Само след месец обаче започват да се появяват пукнатини, които поради липсата на здрава основа се отлепят от тухлите. На практика реален ремонт няма, тъй като димоотвода ви отново е в изходна рушаща се позиция.

Стъпките, които е правилно да бъдат извършени при измазване на комини се отнасят до:

  • Почистване на старата замазка;
  • Използване на качествен грунд, който да осигури спойка между тухлите и мазилката;
  • Използване на висококачествена замазка, която да гарантира защита на комина от дъжд, сняг, вятър и други климатични промени;
  • Измазване на фугите;
  • Полагане на втори слой замазка за оптимален резултат.

Само фирмите с опит биха ви гарантирали качествено извършване на услугата. Оптимално ефективно би функционирал димоотвода, когато е професионално ремонтиран и измазан с материали осигуряващи неговата устойчивост.